Nấm Linh Chi Đà Nẵng

Nấm Linh Chi Đà Nẵng

Nấm Linh Chi Đà Nẵng

NẤM LINH CHI

Nấm Linh Chi 1kg

Nấm Linh Chi 1kg

Là dược thảo đứng đầu trong các loại thảo dược, Nấm Linh chi với những công dụng ưu việt của mình đã giúp con người phòng chữa được bệnh tật và giữ gìn sức khỏe suốt 4000 năm nay.

Nấm Linh Chi 500g

Nấm Linh Chi 500g

Là dược thảo đứng đầu trong các loại thảo dược, Nấm Linh chi với những công dụng ưu việt của mình đã giúp con người phòng chữa được bệnh tật và giữ gìn sức khỏe suốt 4000 năm nay.

Nấm Linh Chi 250g

Nấm Linh Chi 250g

Là dược thảo đứng đầu trong các loại thảo dược, Nấm Linh chi với những công dụng ưu việt của mình đã giúp con người phòng chữa được bệnh tật và giữ gìn sức khỏe suốt 4000 năm nay.

Nấm Bào Ngư

Nấm Bào Ngư

Liên Hệ: 01649 116 289